แนะนำบริษัท

วิรินทร์ สินธนวีวงศ์

คุณวิรินทร์ สินธนวีวงศ์ – ผู้บริหารฝึกหัด

การศึกษา: ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), ภาควิชาการเงินและการธนาคาร, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

มัธยมศึกษา:
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน:
คุณวิรินทร์จบการศึกษาจากภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีผลงานและกิจกรรมระหว่างการศึกษาโดดเด่นมาก  คุณวิรินทร์มีประสบการณ์ระหว่างการศึกษาอย่างมากมายในเรื่องการวางแผนเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนทางการเงินและการวางแผนด้านการตลาด

ปัจจุบันคุณวิรินทร์เป็นผู้บริหารฝึกหัดอยู่ที่ Wealth360° โดยเชี่ยวชาญด้านการวางแผนเรื่องภาษี การเงิน การประกันภัย การประกันชีวิตและการให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้ากลุ่มบุคคลโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มนิสิต นักศึกษาจบใหม่ กลุ่มผู้เริ่มต้นทำงาน อาชีพอิสระ ศิลปินและพนักงานบริษัททั่วไป 

คุณวิรินทร์ได้ Certified Single License ขณะที่ยังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีการเข้าอบรมองค์ความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องการวางแผนทางการเงินอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ราคาทองคำและน้ำมันดิบตลาดโลก

 
© 2011 Wealth 360 All Rights Reserved.
Wealth360 Co.,Ltd.
889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 25 ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
Tel. 02-6759993 Fax.02-6759994 Mobile 081-7200304
Design by Zigmadesign.com